Bevaring av natur, kultur og miljø – ansvarlig turisme

Når vi reiser bidrar vi til utvikling, til å få folk ut av fattigdom og inn i arbeid. De som reiser og de som får besøk får nye perspektiver og forståelsen for hverandre øker. Det å reise gir en rekke positive konsekvenser. Samtidig er det ingen tvil om at avtrykket fra reisene våre må ned. Kontakt mellom lokale og turister er kjernen i det vi gjør, og vi må legge til rette for det. Bærekraft handler om mer enn ivaretagelse av klima, natur og miljø. Det handler også om å redusere fattigdom og bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnene der vi reiser.

 

Aktivt og bærekraftig reiseliv
Under tiden med Covid19 og uten noe reiseaktivitet, har vi fått tid til å reflektere og øke vår kompetanse. Vi har vært så heldige å få tildelt et større økonomisk tilskudd fra Innovasjon Norge for å jobbe for et aktivt og bærekraftig reiseliv i de landene vi reiser til. Dette har fått oss til å tenke nytt og annerledes. Mens vi jobber med dette, lærer vi stadig noe nytt. Vi innser at det er så mye vi kan gjøre for miljøet, naturen og kulturen på våre reisemål, som vi tidligere ikke har tenkt over. Det er en omfattende og spennende jobb med mange utfordringer, som vi kommer til å jobbe med fremover.

 

Turismen er viktig i fattige land
Det er enkelt for oss privilegerte fra Skandinavia og den rike vesten. Vi klarer oss, men vi kan ikke bare kutte ut å reise til fattige land. Å ta bort turismen fra de landene som trenger det mest, kan bokstavelig talt kutte livslinjen. For mange lokale operatører rundt i verden, er turismen deres eneste håp. Vi snakker om en av verdens største og viktigste bransjer med enormt mange positive effekter for samfunnet.  Det er lett å fokusere ensidig på klima, men bærekraft handler om så mye, mye mer. Lokalsamfunn rundt i verden er avhengig av reiseliv. Det er lett for oss her i Norge og hevde at alle må slutte å fly og at vi kun skal fokusere på å reise i vårt eget land, men turismen for en veldig stor del av alle jobber i mange fattige land.

 

Turister betyr arbeidsplasser og mat på bordet
Å miste turistene gir også mange andre effekter. Bevaring av natur for eksempel. Hvorfor skal noen av de mest fruktbare områdene være nasjonalparker om det ikke kommer turister? Når tilreisende forsvinner så mister man initiativ til å ta vare på de ville dyrene. Og faren for krypskyting øker. Løver og elefanter er egentlig ansett som en pest og en plage i lokalsamfunnet, men siden turisme skaper inntekter som igjen sørger for mat på bordet og rent drikkevann, så er det enighet om at man trenger dem.  Ved å reise og oppleve andre land og kontinenter, kan vi øke vår forståelse og respekt for andre kulturer og miljøer.

 

Hva vi kan gjøre
Vi er opptatt av å støtte kulturen, naturen, miljøet og lokalsamfunnet i de områdene vi reiser til i Afrika. Vi benytter lokale samarbeidspartnere som er opptatt av å skape inntekter for lokalsamfunnene og som har en positiv innvirkning på disse. Våre mest fornøyde kunder bor på små og lokale overnattingssteder uten overturisme. Takket være turismen har mange mennesker fra lokalmiljøene en jobb og kan forsørge sin familie. Vi er nøye med å velge overnattingssteder som legger vekt på å drive etter øko-prinsippet, og som har gjør en innsats for miljøet og lokalsamfunnet. Eksempler på dette er lokalt ansatte, støtte til lokale prosjekter, at overnattingsstedene får sin energi fra solceller og fokuserer på resirkulering og gjenbruk.  Safari-campene har bio-toaletter og oppvarmet regnvann i dusjen (hvis mulig). I den utstrekning det lar seg gjøre serveres lokalprodusert mat. Flere av overnattingsstedene er bygget med materialer fra området og innredet med lokalt produserte møbler av lokale møbelsnekkere. Vi unngår interaksjoner med ville dyr, unntatt de vi vet driver forsvarlig, for eksempel sentre som tar vare på skadede eller forlatte dyre-unger.

 

Hva DU kan gjøre når du er på reise:
Energisparing og miljøhensyn: Slå av lyset og aircondition. Ikke la vannet renne i springen unødvendig. Reduser forbruk og vask av håndklær og sengetøy. Unngå å ta med deg koraller og skjell hjem. Ikke kast søppel og plast i naturen.
Reduser matsvinn: Ikke forsyn deg mer mat enn det du vet du kommer til å spise.
Minimer bagasjen: Husk at jo mindre bagasje du tar med, desto mindre blir flyets forbruk av drivstoff
Aktiviteter med ville dyr: Unngå å svømme med delfiner. Unngå steder hvor elefanter, kameler og struts blir holdt i fangenskap for at turistene skal få ri på dem. I den sørlige Afrika blir løver og geparder holdt i fangskap for at turister skal få gå med dem og klappe på dem. De benyttes også til trofejakt.
Støtte lokale virksomheter: Når du bestiller reisen din må du gjerne booke et lite hotell fremfor en all inklusiv resort som ofte eies av store utenlandske selskaper hvor turistene penger ofte ikke kommer lokalsamfunnet til gode. Besøk lokale restauranter, handle frukt, håndverksprodukter og suvenirer fra lokale markeder.
Unngå steder med overturisme: Noen områder er mer populære enn andre og i høysesonger vil belastningen være stor på disse stedene. Vi kjenner reisemålene godt og kan anbefale årstider og steder hvor trykket er mindre og hvor du forhåpentlig slipper å stå, gå og kjøre i kø.
Redusere transportbehovet: Du er velkommen til å komme ut av safaribilen og bort fra solsenga en eller flere dager og heller bruke beina på en fottur, fjelltur eller en sykkeltur. På Zanzibar, som er ett av våre hovedreisemål, tilbyr vi turer i tradisjonelle dhows, en type seilbåt. Vi tilbyr sykkelturer, øyhopping og utflukter som ikke er til belastning for lokalmiljøet og naturen. Dette er med på å redusere transporten med bil eller buss, som jo er en belastning for miljøet.
Tips til lokale guider og ansatte: Lønnsnivået i de fleste land i Afrika er lavt, og de fleste som jobber i turistnæringen baserer mye av sin inntekt på tips fra turistene. Når du legger igjen tips på safari-camper og lodger/hoteller, osv. så fordeles dette blant de ansatte. Når du tipser din lokale guide eller sjåfør, blir dette satt stor pris på. Slik er du også med på å støtte lokalbefolkningen og sikre at de har en jobb. På våre safariturer, aktiviteter og utflukter benytter vi kun lokale, dyktige guider og sjåfører.
Vis respekt: Vis respekt for lokalsamfunn, enkeltmennesker, religion og tradisjoner.   

 

Hva er bærekraft?
Bærekraftig reiseliv handler om å ta vare på behovene til mennesker som er ute og reiser i dag, uten å skade og ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å reise og oppleve det samme. Økoturisme er berikende natur- og kulturopplevelser tilrettelagt av ansvarlige reiselivsbedrifter med omsorg for sine gjester, miljøet og det lokalsamfunnet de er en del av. Verdensorganisasjonen for turisme, UNWTO, har plukket ut fem hovedområder når det gjelder bærekraftig reiseliv:

-         Inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst

-         Styrke de sosiale verdiene, sysselsetting og bekjempelse av fattigdom

-         Effektiv bruk av ressurser, beskyttelse av miljø og klima

-         Kulturelle verdier, ulikhet og verdensarv

-         Gjensidig forståelse, fred og sikkerhet

 

FNs 17 bærekraftsmål og reiselivet
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle. De 17 målene tar tak i de globale utfordringene vi står overfor inkludert de som er knyttet til fattigdom, ulikhet, klimaendringer, miljøforringelse, fred og rettferdighet. Her spiller reiselivet en viktig rolle. Reiselivsbransjen er ikke én bransje. Det er flere bransjer som til sammen er verdens største arbeidsgiver og står for 10% av verdens samlede bruttonasjonalprodukt. I og med at reiselivet er så variert og enormt stort, påvirkes faktisk alle de 17 bærekraftsmålene av våre valg. Det betyr at vi som driver innen reiseliv har et spesielt stort ansvar.

 

En radikal endring
Ansvarlig reiseliv kan ta mange former. En liten brikke i puslespillet er øko-turisme, som er en definert måte å reise eller å drive reiseliv på. Jo flere som går i riktig retning, jo bedre. Tar man bærekraft på alvor og gjør litt hver dag for å bidra til å løse noen av de 17 målene, så er man sannsynligvis på riktig vei.  Målene for bærekraftig utvikling i agenda 2030 er en universell agenda som ber alle regjeringer i hele verden om å gjøre transformative tiltak slik at alle delene av verdensøkonomien fungerer bærekraftig.

 

Hvordan kan reiselivet bidra til å nå FNs bærekraftsmål?
Les om dette HER

DSC_0449
Landcruiser Afrika Safari